Earrach Consulting går in på sitt sjätte år

Det som från början var tänkt att bli en tillfällig verksamhet av egen-konsulting under ett par år utmynnade i en mer långvarig verksamhet.

Jag arbetar inom roller som har med ledarskap, mentorskap och projektledning att göra där jag har med mig dryga 30 års erfarenhet från en rad olika roller och inom olika företag och verksamheter.

Om du vill veta mera så går det att kontakta mig på info@earrach.se.

Håkan Arvidsson